5. feb, 2019

Hoe creëren we onze realiteit? Onze dagdagelijkse ervaringen?

Wel, of je het nu weet of niet, en of je het nu gelooft of niet, maar er zijn psychologische principes aan het werk die onze ervaringen, van moment tot moment, creëren.

Wat zijn deze psychologische principes? Er zijn er 3, nl. mind, bewustzijn en gedachte.

1) GEDACHTE: Het menselijk vermogen om gedachten te creëren. Gedachten vormen onze psychologische ervaringen. Onze persoonlijke gedachten structureren hoe ieder van ons de wereld bekijkt, waarneemt, interpreteert, ervaart. Gedachte is de inhoud die we gebruiten om onze ervaring van het leven te creëren. Gedachte zit achter al onze ervaringen. Zonder gedachte kunnen we geen ervaringen hebben. Gedachte is even fundamenteel voor onze levenservaring als onze hartslag en onze ademhaling. Neem denken en gedachten weg en je hebt geen ervaring meer.

2) BEWUSTZIJN: het principe dat onze gedachte echt doet lijken. Het werkt nauw samen met ons brein en met onze 5 zintuigen. Het is als het ware de special effects afdeling. Het zet elke gedachte om in een zintuigelijke ervaring, in een emotionele ervaring en in lichamelijke sensaties. Dankzij het principe van BEWUSTZIJN kunnen we een menselijke ervaring hebben.

3) MIND is de bron van bewustzijn en denken. Mind is eigenlijk de levenskracht, dat wat ervoor zorgt dat jij leeft. Mind is als het ware de innerlijke intelligentie die in ieder van ons zit, de energie die ervoor zorgt dat we leven, dat wondjes genezen, voedsel wordt verteerd, je ademt, dat ervoor zorgt dat je hele lichaam doet wat het moet doen.

Als deze 3 principes aanwezig zijn, dan creëren we ervaringen.

 

Simpelweg gezegd:

→ We kunnen geen menselijke ervaringen hebben als we niet leven. Logisch toch?

→ We kunnen geen ervaring hebben als we niet denken en geen gedachten hebben (het meeste van de tijd is dit een onbewust proces). We moeten gedachten hebben om te kunnen ervaren. Alles wat wij vandaag weten, zit als gedachten opgeslagen in onze mind. Elke visie, idee, concept, overtuiging, mening, aanname, label, opinie, oordeel, interpretatie dat we over eender wat hebben zit opgeslagen in onze geest. In onze interne google. 

→ En het principe van bewustzijn, ons persoonlijk bewustzijn, zorgt ervoor dat we ons bewust kunnen zijn van onze persoonlijke gedachten, persoonlijke emoties, lichamelijke sensaties en de uiterlijke wereld met al zijn ervaringen.

Kunnen we dan onze ervaringen sturen? Yep, door in te zien dat het onze eigen persoonlijke gedachten zijn die onze ervaring creëren. Wij hebben de vrije wil en de vrije keuze gekregen om te kiezen aan wat voor soort persoonlijke gedachten we aandacht zullen geven of niet. En er zijn maar 2 soorten gedachten: gezonde, positieve opbouwende gedachten en ongezonde negatieve toxische destructieve gedachten.

Ons bewustzijn vertelt ons, via het ervaren van emoties, welke soort gedachten we aandacht aan het geven zijn. It' that simple.

Als je eenmaal dit "mechanisme" doorhebt, dan kan je je droomleven gaan creëren. Dit vergt echt geen moeite, alleen maar een open mind en de bereidheid om dit psychologische mechanisme te begrijpen.

27. jan, 2019

Het "bewustzijn-brein-lichaam-zintuigen"-mechanisme

Door Chris | 27 jan 2019 |
 
 
Van zodra ik/wij als mens een gedachte denken wordt deze gedachte, via ons "bewustzijn-brein-lichaam-zintuigen"-mechanisme omgezet als realiteit. Laat ik dit mechanisme het BBLZ noemen.
 
Als ik bv. denk dat ik iets niet kan, dan zal het "BBLZ"-mechanisme "OKAY" zeggen en er alles aan doen opdat ik het niet zal kunnen.
een voorbeeld: "Ik ga dat examen nooit kunnen, het gaat me echt niet lukken, ik ben veel te dom". Als je dit denkt dan zal jouw BBLZ-mechanisme "Okay" zeggen en ervoor zorgen dat je tijdens je examen bv. een black-out krijgt of dat je je plots ziek voelt (en meer op het toilet zit). Je BBLZ-mechanisme zal er alles aan doen om jouw verzoek uit te voeren.
 
Omgekeerd werkt dit ook. Als jij denkt dat je het kan, dat je het waard bent, dat je meer dan goed genoeg bent, dan antwoord je BBLZ-mechanisme met "OKAY" en zal alles uit de kast halen om jouw verzoek in te willigen.
 
Kijk, wij, als mensen, zijn denkers.  En als we denken, voelen we dit. Ons BBLZ-mechanisme laat ons dit ervaren via emoties en lichamelijke sensaties.
 
We ervaren altijd de kwaliteit van ons denken.
We ervaren altijd de grenzen van ons eigen denken.
 
Daarom kunnen we onszelf, via ons denken, beperken limiteren en belemmeren. Denken dat ik iets niet kan doen, denken dat ik niet goed genoeg ben, enz....
En we kunnen ook onszelf opbouwen en sterken met ons denken, "ik ben goed genoeg, ik mag er zijn,...
 
Met deze kracht, de kracht van denken kunnen we allerlei ideeën over onszelf, anderen en over de wereld genereren. We kunnen het verleden naar het heden slepen via het principe van het denken, deze kracht van het denken.
 
Denken, en dan specifiek onze gedachten, is het script, de blauwdruk, dat ons hele persoonlijke leven bepaalt.  En wij kunnen zelf beslissen wat we in dit script schrijven.  Dat is de werkelijke betekenis van vrije wil en vrije keuze.
 
 
23. jan, 2019

Heling en genezing

Heling en genezing van bijna alle stoornissen, aandoeningen en ziekten, is ALTIJD mogelijk. (zelf al beweert de medische wereld dat het niet kan - vergeet nooit dat artsen ook maar mensen zijn en mensen hebben limitaties en beperkingen, dus artsen ook hé).

Van het moment dat je kan accepteren (niet makkelijk, maar wel mogelijk) en kan inzien dat bijna alle psychische ongemakken, stoornissen, aandoening en "ziekten" (bv. burnout, depressie, angsten, fobieën, manieën, paniekaanvallen,,... ) en bijna alle fysieke ongemakken, stoornissen, aandoeningen en "ziekten" waarschuwingen/alarmsignalen zijn van een innerlijke intelligentie dat ons maar 1 ding vertelt, nl. dat we ons denken ongezond en toxisch aan het gebruiken zijn, als je dat kan accepteren en inzien, dan krijg je je gezondheid terug en kan je Aangeboren Welzijn en Wijsheid je hele wezen gaan helen.

Trust me, dit is echt mogelijk (wat niet wegneemt dat medische ondersteuning belangrijk is en zeer zeker zijn plaats heeft).

De reden waarom we fysiek en psychisch lijden is omdat we, ONSCHULDIG & ONWETEND, ons persoonlijk denken verkeerd aan het gebruiken zijn, aan het misbruiken zijn.

Inzicht krijgen in de principes die uitleggen hoe onze hele menselijk ervaring wordt gecreëerd (dus ook ongemakken, stoornissen, aandoeningen en ziekten) zorgt ervoor dat we opnieuw een hoogwaardig leven kunnen gaan leiden (en niet lijden).

22. apr, 2018

Geld bepaalt je financiële waarde, niet je eigenwaarde!

De hoeveel geld je bezit of het bedrag dat je vraagt voor een consultatie, coachingtraject, of voor wat dan ook heeft nooit iets te maken met hoeveel jij jezelf waard vindt. Dat is een visie die bepaalde mensen rond hebben gestrooid, zeker in de coachingwereld.

Geld is niets anders dan een middel die je in staat stelt om zaken aan te schaffen, en die mensen jou geven om een probleem op te lossen. Niet meer dan dat!

Van zodra we ons loskoppelen van de meningen die we aan geld gegeven hebben (meestal vanuit angst) en geld gaan aanzien als een ruilmiddel voor goederen en diensten.

Met geld koop je geen geluk, geen liefdesrelaties, het geeft geen gezondheid of geneest zelftwijfel. Het biedt ook geen controle over zaken als natuurrampen, het verkeer of de economie. En geloof het of niet, je koopt geen vrijheid met geld. (al lijkt het soms wel zo).

Dus, als je al je meningen die je rond geld hebt loslaat (meningen die je trouwens van andere mensen hebt aangenomen  ) en geld gaat aanzien voor wat het echt is, namelijk een ruilmiddel voor goederen en diensten, dan pas ga je echt geluk en vrijheid ervaren.

18. feb, 2018

De enige oplossing voor ALLE problemen

Elk probleem waarmee mensen worden geconfronteerd ontstaat altijd in, wordt altijd gecreëerd in zijn MIND (geest). Het is altijd eerst een mentaal iets, een gedachte.
ALLES wat we vandaag weten, was ooit een gedachte in onze mind.
Elke visie, elk idee, elk concept, elke aanname, elke overtuiging, elke beschrijving, elke definitie, over eender wat dan ook, ontstond ooit als een gedachte in onze mind/geest.
 
Dus, verander je visie, je idee, je concept, je aanname, je overtuging,... over iets, m.a.w. verander je gedachten over iets en raar maar waar, in de externe wereld zal het ook veranderen. Dit is een universeel principe dat altijd werkt, zelfs al geloof je dit niet. Zo wordt onze hele menselijke wereld geschapen.
 
Enkele voorbeelden:
■ Politieke structuren waren ooit gedachten in de hoofden van bepaalde mensen waardoor er democratie ontstond, maar ook communisme, aristocratie, oligarchie, theocratie, dictatuur. Dit waren en zijn niets anders dan gedachtencreaties, die wel een externe manifestatie hebben.
■ Landengrenzen zijn mentale concepten, waren gedachten van bepaalde mensen.
■ Elke afspraak, bv werken van 9-5 is een mentale constructie.
 
Dus de enige manier om "problemen" op te lossen, om verandering te brengen in de wereld en in onze persoonlijke wereld is door in te zien dat alles in onze MIND ontstaat. We kunnen alleen verandering teweegbrengen als we beginnen met onze mind te veranderen.
 
De 3Principes is een methodeloze methode die wijst naar de manier waarop de hele menselijke ervaring wordt gecreëerd.
Niet alleen wanneer je doelen en objectieven wilt behalen, maar hoe je hele leven wordt gecreëerd.